วันที่

22 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 242 4251

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 301


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.