วันที่

31 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2826 9976

สถานที่เจาะ :  ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 4

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.