วันที่

03 พ.ค.

เวลา

09:00 - 11:00

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางบอน

371 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2898 0991-8

สถานที่เจาะ : หน้าห้าง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.