วันที่

04 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว 1

2539 อาคารอิมพีเรียล ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 934 9890-4

สถานที่เจาะ :ชั้น G หน้าประตูทางเข้าฝั่งศูนย์อาหาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.