วันที่

29 มิ.ย.

เวลา

11:00 - 19:00

บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

299 ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2495 7000 Ext. 7154

สถานที่เจาะ : SULALAI Hall ชั้น 7

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.