วันที่

26 ต.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

299 ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2495 7000 Ext. 7171

สถานที่เจาะ : ลานหน้าศาลต้นโพธิ์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.