วันที่

30 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

84/55 ม.11 ซ.ธนะสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2729 8111 Ext. 8726

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม (หลังโรงอาหาร)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.