วันที่

31 ต.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : หน้าตึกกิจกรรมนักศึกษา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.