วันที่

20 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

7/4 ม. 6 ซ.วัดท่าเกวียน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ทางเข้าหน้าอาคาร 1 CGC (ซ.วัดท่าเกวียน)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.