วันที่

25 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

853 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 901 2021 ต่อ 497

สถานที่เจาะ : ห้อง Training Room ชั้น 3 โรงงานปทุมธานี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.