วันที่

17 มี.ค.

เวลา

13:00 - 15:00

บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด

357,359 สาธุประดิษฐ์ 58 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2683 9300 ต่อ 1222

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถหน้าอาคาร 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.