วันที่

25 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท แอล เอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

444/11 ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2649 4231

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.