วันที่

02 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท แบล็คแอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จำกัด

555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 797 1537

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารรสาทาวเวอร์ 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.