วันที่

18 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

256 ซอยบางกะดี่ 25 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2867 3728-80 ต่อ 54, 58

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมใหญ่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.