วันที่

21 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1091/335 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2264 8509

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถหน้าอาคาร City Link

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.