วันที่

25 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอ็มโอแค๊ป จำกัด

475 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2203 9074

สถานที่เจาะ : บริเวณน้ำพุ หน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.