วันที่

16 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

3195/17-29 วิบูลย์ธานีทาวเวอร์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 262 4000 ต่อ 24278

สถานที่เจาะ :หน้าอาคารเอสโซ่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.