วันที่

06 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอไอเอ จำกัด เครือนำทอง

138 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2637 20612

สถานที่เจาะ : ชั้น G อาคาร AI เซ็นเตอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.