วันที่

30 ก.ย.

เวลา

09:30 - 15:00

บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด

15/9 ม.8 ถ.ตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 789 9919 ต่อ 2605

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.