วันที่

28 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด

1759 ซอยวชิรธรรม 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2185 4333 ต่อ 6006

สถานที่เจาะ : ฺห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.