วันที่

29 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

555/1 อาคาร EnCo A ชั้น G ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2140 1145

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร EnCo F

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.