วันที่

17 พ.ค.

เวลา

09:30 - 15:00

บริษัท เบลตันอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด

101/110 ม. 20 นิคมฯ นวนคร ถ.หพลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ :  0 2529 7300 ต่อ 1204

สถานที่เจาะ : ด้านหน้า Store

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.