วันที่

17 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

33/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2917 0000 ต่อ 128

สถานที่เจาะ : ข้างฝ่ายธุรการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.