วันที่

03 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

369 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 758 4646 ต่อ 2219

สถานที่เจาะ : ห้อง Homely and Happy


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.