วันที่

30 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส จำกัด (นวนคร)

48/99 ถ.พหลโยธิน กม.48 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0 2792 5999 ต่อ 1610

สถานที่เจาะ : หน้าอบรม ชั้น 2

ห้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.