วันที่

25 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด

88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2081 3506

สถานที่เจาะ :  ห้อง Event Hall ชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.