วันที่

09 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

47/569-576 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0 2833 5320

สถานที่เจาะ : ห้อง 113-114 อาคารอิมแพ็คฟอรัม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.