วันที่

23 พ.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

9/99 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : หน้าโรงอาหาร อาคาร B

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.