วันที่

06 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

2013 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 090 0999 ต่อ 3505

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.