วันที่

24 เม.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท อาร์.วี.เจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

5/5 ม.7 ซ.บางปลา 54 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 130 5924-7

สถานที่เจาะ : โรงอาหาร


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.