วันที่

09 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท อะไลด แมนูแฟคเจอริ่ง เซอวิส จำกัด

104/1 ม.17 อาคาร A1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2705 3385

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร A1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.