วันที่

17 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

87 ชั้น 3 อาคาร เอ็ม. ไทย. ฯ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2625 1800 ต่อ 1901

สถานที่เจาะ : อาคาร CRC ชั้น 3 ศูนย์การค้ารีเทล

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.