วันที่

04 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ชั้น 15 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 088 9099 ต่อ 121

สถานที่เจาะ :หน้าโครงการ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.