วันที่

01 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

1319 ถนนพัฒนาการ แขวงประเกศ เขตประเกศ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 029 1555

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถหน้าบริษัท

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.