วันที่

18 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท สยามสินธร จำกัด

130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2263 2500 ต่อ 400

สถานที่เจาะ :  ห้องประชุม ชั้น 14 ทาวเวอร์ 2

 

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.