วันที่

19 ส.ค.

เวลา

09:00 - 12:00

บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด

78 ม.3 นิคมฯบางปูใหม่ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 323 9030 ต่อ 2321

สถานที่เจาะ : หน้าห้องพยาบาล

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.