วันที่

29 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : Meeting room 3-4 สยามพารากอน ชั้น 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.