วันที่

26 เม.ย.

เวลา

11:00 - 16:00

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : พารากอนฮอลล์ชั้น 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.