วันที่

15 ส.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด

55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : SKY Space ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.