วันที่

24 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท วัชรพล จํากัด

1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 272 1030 ต่อ 1668

สถานที่เจาะ : อาคาร 12

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.