วันที่

15 พ.ย.

เวลา

09:00 - 12:00

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

61/1 ม.12 ถ.กิ่งแก้วซอย 9 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2312 4330-40 Ext. 148

สถานที่เจาะ : หน้าป้อมยาม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.