วันที่

31 มี.ค.

เวลา

11:00 - 16:00

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

991 ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2610 8038 ต่อ 1312

สถานที่เจาะ : ห้องมิสติ้ง 3-4 ข้างโรงภาพยนตร์ รอยัล พารากอน ฮอลล์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.