วันที่

03 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2079 9066

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร FYI Center

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.