วันที่

29 มี.ค.

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด

59/5 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2780 1411 ต่อ 2810

สถานที่เจาะ :โซน Beauty & Health ชั้น 3 Promenade

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.