วันที่

16 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท นารายณ์แพค จำกัด

110/5 ซอยบางกะดี 35/1 ถนนพะราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2452 1340

สถานที่เจาะ : อาคาร 12

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.