วันที่

17 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด

100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2955 0055 Ext. 3202

สถานที่เจาะ : ห้องเบสต้า ชั้น 2 ราชพฤกษ์คลับ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.