วันที่

26 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จํากัด

57 ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 650 9541-5 ต่อ 1113

สถานที่เจาะ : ช่องจอดรถ VIP ด้านหน้าอาคาร 


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.