วันที่

18 มี.ค.

เวลา

10:00 - 16:00

บริษัท ธนิยะ จำกัด

52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2231 2244 ต่อ 570

สถานที่เจาะ : ลานกิจกรรม ชั้น G หน้าลิฟต์แก้ว

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.