วันที่

18 ก.ค. - 19 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

120 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 142 2204

สถานที่เจาะ : อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A ชั้น 2)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.