วันที่

15 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด

25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 666 0933 ต่อ 3001

สถานที่เจาะ : ข้างบริษัท

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.